No. Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền Chức năng
TỔNG TIỀN vnđ
GIẢM GIÁ % vnđ
THANH TOÁN vnđ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hot Line 0938877764
Hân Hân - Kinh Doanh Bán Lẻ 0938877764
Khang Lê - Kinh Doanh Tư Vấn Ráp Máy 0906921515
Kent Đào - Kinh Doanh Modding 090 1314545
Tình Phạm - Kế Toán 0938377782
Phản Ánh - Phản Hồi 01689993360